Stocznia Cesarska

Inwestor:
Stocznia Cesarska
Lokalizacja:
Gdańsk
Projekt:
Roark Studio
Rok wykonania:
2020
Autor zdjęć:
Emi Karpowicz
Data: