Paged

Logo Paged

Paged

Grupa Paged to holding przemysłowo-inwestycyjny o ponad 85-letniej tradycji, którego działalność skupia się na trzech segmentach biznesowych związanych z przemysłem drzewnym (sklejkowy, meblowy, handlowy), segmencie związanym z zagospodarowaniem nieruchomości oraz na pozostałej działalności. Spółka dominująca Grupy, Paged S.A. z siedzibą w Warszawie, jest od 1996 r. notowana na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Grupa Paged oferuje szeroki zakres produktów, m.in. sklejki, meble, płyty drewnopochodne, systemy logistyki wewnętrznej i zajmuje się zarówno produkcją, handlem oraz innymi usługami.